Economía Sostible na Comarca de Verín é un programa organizado pola Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín coa axuda da Rede Eusumo.

Baixo esta marca agrúpanse unha serie de actividades encamiñadas a promover o desenvolvemento da bisbarra através dunha clara aposta pola sustentabilidade social, económica e medioambiental.

A primeira acción é un curso online que ten inicio en setembro 2022 baixo o título Mellora a Xestión do teu negocio:

.

Ao longo de 2022 e 2023 iranse presentado máis actividades, todas elas de carácter gratuito e abertas á participación activa da cidadanía e do tecido productivo do territorio.